2M El-installation A/S • 2M Bygningsautomatik A/S
Tlf.: + 45 48 26 25 25
2M El-installation A/S • 2M Bygningsautomatik A/S
Tlf.: + 45 48 26 25 25

Energioptimering

Den lette vej til energioptimering…

 

Sådan plukkes de lavthængende frugter, der mærkes på el-måleren…

De fleste kommunale bygninger er opført før 1980 og mange har installationer med gamle armaturer, der både har ringere brugsværdi og er dyrere i energiforbrug end moderne belysningsanlæg med LED-armaturer.

I 2M El-installation har vi udført mange gode eksempler på optimering af belysningsanlæg i den kommunale bygningsmasse. Vi kan dokumentere, at det er en nem vej til mærkbare besparelser og en tidssvarende og fleksibel anvendelse i f.eks. daginstitutioner, skoler, kontorer og plejehjem.

Klog investering giver besparelser

Et moderne belysningsanlæg med LED-armaturer og trådløs betjening har et strømforbrug, der er 30-40 % mindre end traditionel belysning.

Der er flere fordele ved et nyt anlæg:

  • Lang levetid med minimal vedligeholdelse
  • Kan renoveres = miljørigtigt alternativ til udskiftning
  • Udføres i eksisterende anlæg = uden følgeomkostninger

Sådan samarbejder vi om jeres projekt

Vi foretager en grundig gennemgang af bygningen og udarbejder en rapport til jer med beskrivelse og projektering af et optimeret belysningsanlæg. Rapporten indeholder også beregning af strømbesparelse og anlæggets tilbagebetalingstid samt vores tilbud på udførelsen. Vi rådgiver jer også gerne om ansøgning af energitilskud i Energistyrelsen. Efter arbejdets udførelse gennemgår vi projektet og instruerer brugerne i betjening.

Fremtidssikret og fleksibel anvendelses

Når vi projekterer et nyt belysningsanlæg, tager det altid udgangspunkt i en tæt dialog om brugernes behov. Vi ved, hvordan det rette materialevalg sikrer, at et anlæg både fungerer optimalt til indlæring, hyggestunder, som tryghedsskabende belysning eller andre formål – også hvis lokalerne med tiden skal anvendes eller ombygges til andre formål.

Vores projektledere Uffe Johansen og Adam Henriksen besvarer meget gerne dine spørgsmål. Ring til os på telefon 4826 2525.

2M udfører også bygningsautomatik med styring af varme-, køle- og ventilationsanlæg (BMS/CTS).  Læs mere her.