2M El-installation A/S • 2M Bygningsautomatik A/S
Tlf.: + 45 48 26 25 25
2M El-installation A/S • 2M Bygningsautomatik A/S
Tlf.: + 45 48 26 25 25

Specialister i IBI, BMS og CTS installationer

Hos 2M Bygningsautomatik er vi bl.a. specialister i at udføre IBI, BMS & CTS installationer

IBI (Intelligent Building Installation) kan sammenbygges og integreres via et BMS (Building Management System)  eller et CTS (Central Tilstandskontrol og Styring). IBI kan også anvendes til styring og opsamling af data på varme-, køle- og ventilationsanlæg og dermed sikre optimal komfort for bygningens brugere. Endvidere kan BMS- eller CTS-systemet styre bygningens energiforbrug.

Mulighederne for anvendelse af IBI, BMS- og CTS-systemer er mangfoldige, og kan være inden for områderne:

  • Lys
  • Varme
  • Køl
  • Ventilation
  • Solafskærmning – Persienner
  • Brandsikring
  • Datalogning af hændelser
  • Styring af tomgangsforbrug, printere, kopimaskiner og kaffemaskiner samt købsautomater
  • Energibesparelsesprogrammer

 Integration er et væsentligt nøgleord

Ved integration af de forskellige bygningsinstallationer er der ikke kun mulighed for styring fra en central enhed, det er også muligt at få systemerne til at tale sammen, således at eksempelvis en bevægelses detektor, hvis formål er at aktivere og deaktivere lyset, ligeledes kan give besked til alarmsystemet, hvis der er bevægelse i et lokale på et tidspunkt, hvor bygningen burde være tom.

IBI giver i sig selv uanede muligheder for komfort, drifts- og energioptimeringer. Derudover kan det som nævnt integreres med et CTS-anlæg og kobles op på et IP netværk, hvorved al den elektroniske information kan forbindes. Integrationen af de mange data informationer fra de tekniske anlæg kan desuden administreres og visualiseres ved hjælp af et BMS-system, som giver mulighed for total styring og overvågning af en bygning og alle dens installationer.