2M El-installation A/S • 2M Bygningsautomatik A/S
Tlf.: + 45 48 26 25 25
2M El-installation A/S • 2M Bygningsautomatik A/S
Tlf.: + 45 48 26 25 25

Vores genbo…

I 1976… efter en 10-års byggeperiode stod Herlev Amtssygehus, Danmarks højeste etagebyggeri med 25 etager, endelig færdig og kunne modtage de første patienter.

I 2007 skiftede Amtssygehuset navn og hedder i dag Herlev Hospital, og den sidste 25. etage blev endelig taget i brug.

Med den forhistorie dette hospital har, er det rigtig spændende for 2M El-installation at være en del af den fortsatte udvikling som hospitalet gennemgår i denne tid. Der bygges en ny akutmodtagelse og et kvinde børne-center, og man må sige at bygningerne er virkelig flotte.

2M udføre primært KNX installationer og har trukket 2,5 km. kabel til lysinstallation. KNX-installation kan klare stort set alle styrings- og automatiseringsopgaver i bygninger, alt fra lys, varme og ventilation til alarm, overvågning og solafskærmning. Formålet er at opnå energibesparelse og komfort.

I opsamlingsrum og omklædningsrum monterer vi lysarmaturer med Dali, som efterfølgende skal funktionstestes. I  gang arealer, birum og i de 8 trappe tårne montere vi 230 sensorerne til Dali lysstyring.

Så er der gjort klar, til at vores gode samarbejdspartner 2CTRL kan programmere sensorerne.